Matematik, fysik och kemi är de ämnen som gymnasieelever har allra svårast med visar en stor majoritet av de undersökningar som är genomförda av Skolverket och Skolinspektionen genom åren. Lärares erfarenheter om vilka ämnen som har störst andel omotiverade elever påvisar även att det oftast handlar om just dessa tre ämnen. Bland de gymnasieämnen som eleverna tycker är roligast placerar sig idrott och hälsa i toppen, medan religion och matematik hamnar i botten som de tråkigaste ämnena.

Men genom variation och lite kreativitet går det att göra matematiklektionerna roligare för eleverna med bättre motiverade elever som resultat. Matematik är inte bara ett ämne som eleverna oftast behöver för fortsatta studier, utan bra kunskaper i matematik är även något som eleverna har glädje av i hela deras framtida liv.

Skolverket poängterar att varje år går 7000 elever ut gymnasieskolan utan examen och där matematik är ett av två ämnen som är vanligaste orsaken till underkända betyg. Av de cirka 100 000 elever som börjar gymnasiet varje år är det drygt en fjärdedel som hoppar av gymnasiet eller lämnar med ofullständiga betyg, vilket kostar samhället 260 miljarder kronor per årskull.

Ny forskning från Lunds universitet framför elevernas egna förklaringar och lärarnas syn på varför så många misslyckas. Medan gymnasielärarna påtalar att eleverna är ointresserade och saknar baskunskaper från högstadiet anger eleverna själva att matteängslan är främsta orsaken till att matematiken blir svår.

Men egentligen handlar det bara om två sidor av samma mynt. Alla elever kan på gymnasiet jobba ikapp eventuellt missade baskunskaper från högstadiet men det kräver förstås ett synsätt som inte förmedlar att ”loppet är redan kört”. Matteängslan går att råda bot genom att göra matematiken roligare och mer varierad, vilket fort leder till avsevärt förbättrade resultat inom ämnet.