Dessa uppgifter kommer på provet:

Lösning på uppgift 1

Lösning på uppgift 12