I grupper om 3-4 personer ska ni “förstora” upp den ofattbart lilla atomen till en storlek som är mer förståelig. Gruppövningen består av två uppgifter där framtagen ny atom ska presenteras för klassen och ni ska förklara hur ni resonerade när ni byggde upp den förstorade atomen.

  1. Atomens storlek

Bygg upp en atom i “mänsklig” storlek så att man enklare förstår att atomen består mest bara av tomrum.

Ex.vis om en pingisboll (d=3 cm) väljs som atomkärna, hur stor är då atomen? 
Räkna fram detta och hitta ett lämpligt “hus” till atomkärnan i framräknad storlek. 
Räcker t.ex. klassrummet till? 
Ett mindre eller större objekt än pingisbollen kan också väljas om ni föredrar det.

2.Atompartiklarnas massorVälj ett lämpligt objekt med en viss massa som ska representera elektronen. Om en
pingisboll väljs väger den ca 10 gram. Väljs ett mjölkpaket väger det 1000 gram.

Räkna fram vad atomkärnan skulle väga i jämförelse med objektet och hitta ett bra
jämförelseföremål med den vikten så att man lätt förstår viktskillnaden.


Handlar det om en bowlingklot på 10 kg? Eller kanske en moped på 100 kg.

Data för beräkningarna:

Radie väteatom: 10-15 m

Radie atomkärna (väteatom med en proton): 10-19 m     

Massa elektronen: 0,5 (MeV)

Massa protonen: 938 (MeV)

Exakta vikter och storlekar på objekten är inte det viktiga utan uppskattade vikter och storlekar räcker gott och väl.