När sedan vikter lades på vagnen blev resultatet, att impulsen ökade när massan ökade. Det verkar finnas ett samband mellan rörelsemängd och impuls.

Så med samma massa men med ökad hastighet måste också impulsen öka.