Eller om man alltid vill köra ”efter” i vänstra ledet: