Effekt

Effekt hos en jetmotor

Lägesenergi – Potentiell energi

Rörelseenergi – Kinetisk energi

Verkningsgrad

s