Med ca 40 miljoner dagliga sökningar på Google enbart i Sverige är Google ett bra sätt att få fler kunder till butiken eller sitt företag.

Genom att optimera sin hemsida på rätt sätt kan man öka möjligheterna till att synas på Google på flertalet sökningar som sker inom butiken eller företagets område.

Skriv intressanta texter på hemsidan som tilltalar både besökare och Google

Sökmotorer och framförallt Google önskar att tillhandahålla den mest korrekta informationen vid en sökning och det finns lite olika sätt att hjälp Google att kategorisera innehållet på din hemsida.

1. Att använda META-taggar för att beskriva innehållet på hemsidan, där Title är viktigast, följt av Dscription och sist Keywords.

2. Fokusera på att använda ord (sökord) i texterna på hemsidan som dina kunder kan tänkas sig att användas sig av ner de letar efter de produkter du har i butiken eller de tjänster ditt företag tillhandahåller.

3. Identifiera ett flertal sökord (kundord) som är specifika för din bransch och ditt företag och använd dem ofta men med måtta på dina webbsidor samt se till att de sökord som finns på en viss webbsida även finns i Title och Description samt Keywords.

4. För att uppnå snabbare resultat så kan Googles annonsprogram Adwords med fördel användas.
Google AdWords innebär att man köper annonsplats för vissa sökord eller kombinationer av ord och betalar en liten summa per besökare som kommer till din hemsida via sökningar på de utvalda orden.

 

Läs mer ingående om hur man gör för att synas med hemsidan på Google