PROV -Tors 25/4 – vecka 17

Omvandling mellan volymenheter med kuber


11/4 – Repetition – Temperatur

– Lösningar på rep.uppgifter – Temperatur

10/4 – Repetition, Tryck & Lyftkraft

– Lösningar till rep.uppgifter – Tryck & lyftkraft

– Lösningar till Extrauppg. – Tryck & lyftkraft


4/4 – Temperatur

2/4 – Arkimedes princip

28/3 – Tryck forts + laborationen

Lösningar till Tryck kap.9

21/3 – Tryck forts. + Olika sätt att lära sig matte och fysik

20/3 – Tryck

14/3 – Lösningar självstudieuppgifter

KORREKTA LÖSNINGAR TILL PROVET

PROV – Vecka 9 (28/2) på områdena:

Arbete, Effekt & Energi samt Rörelsemängd & Impuls

Repetitionsuppgifter inför provet (Bra att göra alla men ni behöver inte kunna alla).
Bättre att kunna vissa ”lösningar”
Jag lägger upp lösningar till de svårare uppgifterna allt eftersom.

LÖSNINGAR till Repetitionsuppgifter 21 feb

OLIKA LÖSNINGAR ATT KUNNA TILL PROVET

27/2 – INFÖR PROVET LEKTION

17/1 – Övn.uppg. – Arbete, Effekt & Energi

Lösningar till övningsuppgifter, kapitel 7 – Arbete, Effekt & Energi

23/1 – Laboration – Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi

24/1 – Sammanfattning – Arbete, Effekt och Energi

30/1 – Laboration, Rörelsemängd och Impuls

31/1 – Rörelsemängd och impuls

6/2 – Repetitions- och räknepass

7/2 – Impuls och rörelsemängd

14/1 – Två vagnar kolliderar- rörelsemängden bevaras

21/2 – ”Inför provet lektion”