REPETITION INFÖR OMPROV:

Lösningar – Rep. uppg. 1-14 – Termofysik

16 maj – Den sammanflätade rumtiden

9 maj – Einsteins speciella teori del 1

30/4 – ”Jorden roterar” & ger därmed möjlighet till 8 poäng (4 Cp+4 Ap)

Prov – Klimat & Väder – torsdag 2 maj (v. 18)

23/4 – Kontrollfrågor inför provet

9/4 – Corioliseffekten

4/4 – Jordklotets uppträdande påverkar klimatet

2/4 – Laboration – Växthuseffekten

28/3 – Klimatförändringarna

19/3 – Klimat och väderOmprov på tisdag 26:e mars – Labb för övriga
Fokusera på rep.uppifter 1-11
och uppgift 11.06 & 11.14 från Räknepass Kärnreaktioner 7/2 (uppgifterna finns även i boken).


PROV – Vecka 9 (tis 26/2) på områdena: Atommodeller, radioaktivitet från. Kap. 10
Kärnfysik – Kap. 11

Repetitionsuppgifter inför provet (jag lägger upp lösningar till de svårare uppgifterna allt eftersom)

Lösning till u17

Lösning till u24 & u26

Lösning till u28

Lösning till u30 (Bra uppgift att kunna lösa på A-nivå)

17/1 – Gruppövning – Atomen

22/1 – Laboration – Halveringstid

23/1 – Atomen, struktur och bindningsenergi

29/1 – Laboration – Absorption av gamma-strålning

31/1 – Joniserande strålning och biologisk verkan

Uppgift 6 a blev lite väl svår, speciellt när ”ett år” fallit bort, men här är lösningen.

7/2 – Räknepass Kärnreaktioner

14/2 – E=mc2

19/2 – Laboration, Mätning av joniserande strålning

21/2 – Inför provet lektion