Oavsett om man väljer att bygga en hemsida (webbsajt) själv eller anlitar ett webbföretag för att utveckla hemsidan så är det viktigt att tänka på hur hemsidan ska utformas för att den ska synas bland miljontals andra på webben.

Hur gör man då för att synas med hemsidan på Google och andra sökmotorer.

Det finns många saker man måste tänka på och här följer några av de viktigaste.

 

Skriv texter både för besökare och sökmotorer

Sökmotorer i allmänhet och Google i synnerhet vill tillhandahålla den mest relevanta informationen vid varje sökning så genom att försöka göra det lätt för Google att kategorisera innehållet på dina webbsidor och matcha det mot deras sökningar så bör man tänka på att man skriver texterna även för Google. Det ökar dina möjligheter att hamna högt i deras träfflistor.

Använd gärna ord i dina texter som du tror att dina kunder använder som sökord vid sökningar hos Google.

Ex.vis. Istället för  ”Vi är bäst på altaner” så är denna text bättre ur ett Google perspektiv ”Hur bygger man en altan, vi hjälper dig på bästa sätt”.

 

Titel eller Title

Denna bör vara individuell för varje webbsida och vara intressant för att göra besökarna nyfikna. Den angivna titeln är den text som kommer upp i sökmotorernas träfflistor och vad gäller Google så är Title den viktigaste metataggen.

Formatera rubriker på sidorna med HTML-taggar som h1 eller h2 och se till att viktiga nyckelord/sökord finns i dessa rubriker.

 

Nyckelord eller sökord

Nyckelorden bör förutom att finnas med i Titel skrivas i början på sidorna då det är fördelaktigt ur sökmotorsynpunkt och om meta-taggen Description saknas så väljer Google den första texten på webbsidan som text i träfflistan, så de första text delarna på varje webbsida bör vara en säljande beskrivning till dina kunder samtidigt som den innehåller dina viktiga sökord.

 

Skriv så att besökaren lär sig något

Istället för att enbart skriva om vad Ni kan erbjuda så skriv hellre om vilken problematik dina erbjudanden är lösningen på och hur Ni valt att lösa problemen.
Vid en stor majoritet av alla sökningar eftersökes information och lösningar på problem och Ni bör eftersträva att ge den mest relevanta informationen för tänkbara sökningar inom ert område.

Det är även negativt för en egen webbsajt om besökaren går tillbaka direkt till träfflistan (vilket registreras av Google) på en viss sökning.

Försök hellre att få besökaren att stanna kvar på din webbsajt genom att ge besökaren möjlighet att lätt klicka sig till annan viktig information.

 

Använd fetstil och kursiv stil (med med måtta)
för det som är viktigt i dina texter då sökmotorer tittar extra på dessa.

 

Länkar 

Google rankar (PageRank) webbplatser och alla webbsidor utifrån hur många som länkar till webbsidan och lägger särskilt stor vikt vid länkar från webbsidor med liknande innehåll

Interna länkar räknas även så skapa gärna ofta, relevanta interna länkar mellan webbsidor på dina webbplats.

Försök att hitta samarbete med med andra webbsajter för att länka mellan varandra,

Om du Vill du länka till mig? Klicka här så kan du få en länk från mig.

Ha färdig HTML-text som kan klippas in på din webbplats (den länkande webbsajten) samt en färdig länktext (ankartext).

 

Länktexter (ankartexer)

Ankartexter bör vara skrivna innehållande dina sökord och innehålla samma ord som finns på den sidan de länkar till. Detta gäller både interna och externa länkar.

 

Bilder. Använd Alt. text funktionen för samtliga bilder där sökord bör ingå i texten.

 

Scriptspråk såsom JavaScript, Flash och DHTML bör inte användas alltför mycket då dessa gör webbsidan svårtolkad för sökmotorer

 

Osynlig text är förbjuden!!!

Dvs. text som är skriven enbart för sökmotorer och som inte syns för läsaren (exempelvis text med samma färg som bakgrunden eller med liten font) bland annat på grund av sökmotorerna anser att ”osynlig” text inte är relevant för sidans besökare utan endast till för att manipulera sökmotorerna.

 

Sammanfattning (kort) bör finnas i slutet på relevanta och viktiga sidor så att sökorden kommer med igen.

 

En kort sammanfattning för denna webbsida ser ut så här:

 

För att synas med hemsidan på Google och hos andra så bör man tänka på att skriva webbsidorna inte bara för sina besökare utan även för sökmotorerna. Viktiga sökord bör finns med frekvent i webbtexterna, i Titel och i meta-taggarna men med måtta. Skriv så att du ger besökaren relevant information för tänkbara sökningar inom ert område och använd inte Scriptspråk och osynlig text.
Eftersträva att hitta länksamarbete med andra webbsajter inom Ert område samt använd interna länkar med sökord i länktexterna för att öka Er hemsidas PageRank hos Google som i slutändan leder till fler besökare och presumtiva kunder.

 

Google AdWords

Lönsam affärsidé. Lönsamma företagsidéer. Användarvänliga hemsidor, webbsidor