Det finns ett flertal enkla sätt att få fler besökare till sin blogg med hjälp av sökmotorer i allmänhet och Google i synnerhet.

På Google sker dagligen mellan 35-40 miljoner sökningar, givetvis inom ett väldigt brett segment men med så många dagliga sökningar finns goda möjligheter att komma åt många av dessa om man skriver om aktuella och efterfrågade ämnen i sin blogg samt bygger upp sin blogg på rätt sätt.

Nedan följer några tips på hur en blogg bör byggas upp för att man ska få fler besökare till sin blogg.

 

1. Titeln eller rubriken på inläggen är väldigt viktig

I titeln ska man försöka använda ord som googlarna kan tänkas använda sig av vid sökningar inom det område som inlägget handlar om.
Om inlägget handlar om kosttillskott så är det en bra idé att utforma titeln som en fråga istället för ett påstående. Det är väldigt vanlig att frågor ställs till Google när information eftersökes.

Ex.vis. Istället för en titel ”Ett bra kosttillskott för att bli muskulös” så är det bättre ur ett Google perspektiv med ”Vilket kosttillskott är bäst för att bygga muskler” eller det mer generella ”Vilka kosttillskott är bra”.

Om bloggprogramvaran eller leverantören erbjuder möjligt till det så bör titeln vara i HTML-tagg H1, H2 eller H3 format och om möjligt under 60 tecken då de flesta sökmotorer inte bryr sig om längre titlar.

Titeln eller rubriken är också den text som kommer som rubrik i sökmotorernas träfflista tillsammans med en Description text (beskrivning).

 

2. Beskrivningen – META-taggen, Description

I början på inlägget bör en kort intresseväckare vara skriven så fångar besökarens intresse. Detta inte bara för att få besökaren att läsa vidare utan p.g.a. att om möjlighet till att skriva en beskrivning för sökmotorerna (META-tagg Description) saknas, vilket inte alltid är möjligt för just inlägg, så kan sökmotorerna läsa in denna och använda som beskrivningstext i träfflistan.

Om en META-Description saknas så läser sökmotorerna in den första text snutten som beskrivning så därav bör denna text vara intresseväckande eller säljande för att man ska få fler besökare till sin blogg från träfflistan.
Beskrivningen bör man försöka hålla under 160 tecken.

 

3. Nyckelord eller sökord

I sökmotorsammanhang prata mycket om de betydelsefulla nyckelorden och de har en väldigt stor betydelse om nyckelorden används på rätt sätt.

Tyvärr fokuseras det alldeles för mycket på de så kallade META-taggen, Keywords och det är inte ovanligt att denna metataggen fylls med hundratals nyckelord som man vill synas på i sökmotorerna till ingen nytta.

Google t.ex. fäster väldigt liten vikt vid just metataggen, keywords.

Nyckelorden eller sökorden som jag väljer att kalla dem ska användas på rätt sätt i Title och beskrivning samt väldigt viktigt, förekomma även i Inläggstexten (ofta men med måtta).

Google vill leverera den mest relevanta informationen för en viss sökning och om de aktuella sökorden återfinns i både Titel, beskrivning och på webbsidan (inläggssidan) så ökar sannolikheten att Google anser att den webbsidan levererar den mest relevanta informationen.

Dock använder sig vissa sökmotorer av metataggen, keywords så samma sökord bör även ingå i den.

Det viktiga är dock att det finns en röd tråd med samma sökord i Titel, beskrivning, keywords och på webbsidan.

Sen är det viktigt att komma ihåg att vid en googling på ett visst sökord så fås ofta tusentals träffar så idag använder 80 procent av googlarna två ord eller fler vid en sökning så det är bättre att fokusera på komma högt i träfflistan på kombinationer av sökord än på enstaka sökord.

Jag erbjuder förövrigt sökordspaket där jag tar fram kundanpassade sökord för en viss verksamhet eller webbsida och levererar färdiga direktiv om hu de kan implementeras

 

3. PageRank (Googles ranking/värdering av webbplatser)

Att ständigt jobba för att öka sin PageRank är att rekommendera men det är inte alltid möjlig för en enskild blogg.

Dock är inte en hög PageRank avgörande för om man lyckas hamna högt in träfflistorna utan genom att arbeta på rätt sätt med Title, beskrivning och relevant innehåll på sin blogg bestående av smarta sökord kan man nå lång.

Jag drev under sex (6) år en informationsportal för Arvidsjaur och hade en PageRank som varierade mellan 3 och 4 men lyckades ändå hamna först i träfflistan på ett sökning med stor konkurrens och inom ett högintressant område, före Sveriges högst rankade webbplats Aftonbladet (PageRank 7) genom att ha en webbsida med den relevantaste informationen inom området och en hög förekomst av de aktuella sökorden.

Nedan följer en screenshot på träfflistan samt hur mina META-taggar för webbsidan var komponerade:

Topplacering på google på sökorden miljovanliga bilar
Topplacering på google på sökorden miljovanliga bilar

Första placering på Google på Miljövänliga bilar (Ford, Toyota och Dacia har köpt annonsplats)
<title>Miljövänliga bilar. Köpa miljövänlig bil – Etanolbilar, biogasbilar, RME-bilar?/title>

<meta name=”description”=”Köpa miljövänlig bil – Etanolbilar, biogasbilar, RME-bilar? Miljövänliga bilar – Fakta, information och tips, vid köp, inför köp av Etanol, biogas bilar.”/>

<meta name=”keywords” content=”miljövänliga bilar, köpa, miljövänlig bil, etanolbilar, biogasbilar, RME, etanol, biogas, bilar, fakta, information, och, tips, vid köp, inför köp”/>

 

Läs mer om generella tips om hur man gör för att synas på Google med sin blogg eller hemsida,