Vad är en bra struktur för en hemsida?

De flesta hemsidor / webbsajter har en hierakisk pyramidliknande uppbyggnad där besökaren kommer in på startsidan och sedan kan komma sig ner på olika undernivåer och undersidor.

pyramid struktur

 

Sökmotorernas spindlar besöker webbsajten på samma sätt, första gången och indexerar (lägger till alla webbsidor till sökmotorns databas). webbsajten.

Vid spindlarnas återkommande besök är det inte säkert att samtliga webbsidor besöks varje gång och om-indexeras, då sökspindlarna besöker webbsidor som uppdateras oftare mer frekvent än de som sällan eller aldrig uppdateras.

 

Vidare så kan sökmotorerna matcha vilken som helst av de indexerade webbsidor mot en googlares sökning och kan därigenom skicka in en besökare direkt på en undersida om den är mest relevant för sökningen,

Därav passerar besökaren kanske inte alla de webbsidor som önskas (eller som är tilltänkta med befintlig struktur) och därigenom bommar viktig information.

Av denna anledning bör varje webbsida innehåll komplett information:

En Mottagardel som fångar besökarens intresse och får han att läsa vidare.

En Informationsdel som helst påvisar lösningar eller svar på det som sökningen handlade om.

En Avslutsdel där besökaren agerar (besöker fler sidor, tar kontakt, frågar efter offert eller köper något).

 

 

platt struktur

En bra struktur för en hemsida / webbplats kan vara en hierarkisk struktur men man bör ha en platt sökstrategi där man ser samtliga webbsidor som resurser för att fånga besökare / kunder med,
vilket innebär att man får en mycket vidare tratt att göra det med än om bara första sidan ska göra det.

 

Sen är det även ur ett PageRank hänseende en stor fördel med en platt struktur för hemsidan.
Ofta har ens förstasida eller startsida den högsta PageRank’en och pagerank minskar sedan för varje undernivå på webbsajten vilket kan innebära att de viktigaste produktsidorna långt ner i hierarkin har väldig låg PageRank.

 

Läs om hur man gör för att synas med hemsidan på Google och andra sökmotorer 

 

 

Google AdWords