App – Är en förkortning för Application och innebär en programvara för smartphones eller tabloider. Istället för en webbsida anpassad för mobila enheter så används APP’ar som körs på den mobila enhetens operativsystem. Appana erbjuder även möjlighet till mer funktionalitet än vad bara en webbsida gör.

Banner – En reklamannons på webben med normalt en länk till annonsörens hemsida.

Betaversion – En version av program eller hemsida som fortfarande är under bearbetning, men som ofta görs tillgänglig för användarna innan en fullt felsökt version är färdig.

Blogg – Ofta en webbdagbok som innehåller publicerade inlägg och/eller dagboksanteckning. Inläggen är oftast kategoriskt ordnade så att de senaste inläggen kommer först i bloggen.

Brandvägg – En programvara som skyddar mot intrång på webben. Kan bestå av en server, gateway eller individuell dator.

Browser – Webbläsare på engelska..

CMS – Content Management System. Ett Publiceringsverktyg eller administrationsverktyg för större webbplatser.  .

Copyright – Upphovsrätt på engelska.

Crawler – Ett program som söker av Internet efter viss information. Sökmotorerna använder sig av en crawler (spindel) för att söka av Internet efter webbsidor för att Indexera dessa till sina stora databaser.

DNS – Domain Name Server.En tjänst som hanterar ett domännamn och kopplar ihop det med en IP-adress.

Domän – En enklare unik adress i textform istället för den verkliga IP-adressen i numerisk form

e-handel – Försäljning på nätet via en webshop eller webbutik.

FAQ – Frequently Asked Questions. Vanliga frågor och svar..

Firewall – Samma som brandvägg

Flash – Mjukvara utvecklad av Adobe, som används på hemsidor för banners, animationer eller större annonssidor. Sökmotorer har svårt att läsa innehållet på en flashsida.

FTP – File Transfer Protocol.En anslutningsmetod mot t.ex. ett webbhotell för att ladda upp & ner filer på ett enkelt sätt.

HTML – Hyper Text Markup Language.Det programmeringsspråk som används för www-sidor. HTML kan kompletteras med andra programmeringsspråk som Javascript, PHP, ASP etc..

IP – Internet Protocol. Det språk som datorer på Internet använder sig av för att kommunicera med varandra..En IP-adress är unik för varje dator i nätverket eller på Internet och består av siffror.

LAN – Local Area Network. Ett lokalt datanätverk oftast bakom en brandvägg och endast internt inom en viss verksamhet.

Länk – Klickbar text på hemsidor som tar besökaren till en annan webbsida eller webbplats.

Nyckelord – Sökord som man vill synas på i sökmotorerna

PDF – Ett digitalt dokumentformat som läser med gratisprogramvaran Adobe Acrobart Reader och som är en vanligt förekommande standard på Internet för dokument.

Ping – Ett metod för att tetst kommunikationen mellan olika hårdvarukomponenter genom att en Ping-signal skickas och svar erhålls.

Pixel – Pixel är det minsta elementet som en grafisk bild båstår av och är ett storleksmått på digitala fotografier, bilder eller skärmupplösningar.

POP – Post Office Protocol. Ett protokoll för att hämta e-post från en server till sin dator. Ett annat protokoll är IMAP som ofta används för webmail, där e-post läses direkt från webbservern utan att hämta hem dem så de ligger kvar på mailservern.

Redundant – Betyder dubbla, oberoende Internetanslutningar eller dubbla serverlösningar. Detta för högre tillgänglighet.

Router – En nätverksenhet som automatiskt kopplar ihop flera datorer eller hårdvaruenheter på ett nätverk och har oftast en gateway med en uppkoppling till Internet.

SEO – Search Engine Optimization. Sökmotoroptimering där olika metoder används för att optimera en hemsida eller webbsajt så att den hamnar högt upp på sökmotorernas träfflistor

Server – En dator eller nätverksenhet som tillhandahåller tjänster till andra datorer.

Spam – Skräppost på Internet som ex.vis. massreklamutskick eller utskick av virus.

Spider – Samma sak som Crawler.

Sökord – Eller nyckelord är ord som är viktiga för verksamheten och som man antingen sökordsoptimerar hemsidan på eller köper plats på hos sökmotorerna, ex.vis. genom Google Adwords.

Tagg – Ett kommando i bland annat kodspråket HTML där man kan ange attribut för ett element. Order används även i webbvärlden som synonym för nyckelord, vilka används för att kategorisera artiklar.

URL – Uniform Resource Locator. Adresser för www-sidor.

Webbhotell – Ett företag som tillhandahåller en plats på en server för hemsidor och e-post.

Webmail – En e-post låda som loggas in direkt från Internet, istället för att använda en klientprogramvara installerad på en dator.

Webshop, webbutik – Se e-handel

WooCommerce – Gratis webshop plugin för WordPress för en webbutik eller e-handel

WordPress – Ursprungligen en gratis bloggprogramvara som idag 30 miljoner användare och många avancerade webbplatser och webbutiker drivs idag med WordPress som plattform.

WWW – World Wide Web eller det som i dagligt tal kallas Internet.Numera är det inte alltid nödvändigt att använda www i webbadressen utan domän.se fungerar även utan www före..