Inom matematik och fysik finns det två övergripande sätt som
elever lär sig på beroende på om elever har en så kallad kvalitativ eller
kvantitativ personlighet. Som lärare är det bra att observera till vilken
kategori som elever inplacerar sig eftersom den enskilda hjälpen bättre kan
inriktas mot elevens enskilda behov, men även för eleverna är det bra att känna
till om de har en kvalitativ eller kvantitativ personlighet. Dels för att
elever har en stark tendens att jämföra sig med varandra och felaktigt kan dra
slutsatsen om att kamraten är bättre på matte än de själva eftersom kamraten
ofta ser lösningen direkt. Men i själva verket är kamraten en kvalitativ personlighet
som snabbt har sett lösningen medan kvantitativa personligheten vill lösa
uppgiften i steg för steg. På proven är ofta kvalitativa personligheten bra på
en typ av uppgifter medan den kvantitativa personligheten är bättre på andra
uppgifter.