1. Ett föremål med massan 12 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi från golvet.

2. Hur stort arbete utförs på tiden 18 s om effektutvecklingen är 2,5 kW?

3. En delfin kan hoppa 3,5 m upp över vattenytan. Vilken fart måste den ha när den lämnar vattenytan för hoppa denna höjd?

4. En kula med massan 12 gram, avsedd för älgjakt, har hastigheten 850 m/s.    Bestäm kulans rörelseenergi.

Arean under grafen med sträckan i meter ger 2,5 N * 0,2 m = 0,5 Nm