Under en inledande introduktion till cykloiden, på en matematiklektion på Luleå Tekniska Universitet föddes idén att konstruera en revolutionerande förbränningsmotor baserat på cykloiden.

Jag har nu vidareutvecklat idén till ett i princip helt färdigt koncept för en mycket vibrationsfri förbränningsmotor med hög verkningsgrad och tack vare stor “cylindervolym” kan en “cylinder” kanske ersätta 6-8 cylindrar baserade på Ottomotorn (den vanliga förbränningsmotorn). Konceptet har insug, tändning och utblås i samma “femtedel” x 5 samt roterande tändnings- och förbränningscykel, så är det bara lite enkel styrning som måste till.

astroid_rolling_inside_hypocycloid

Kolven utgörs av en hypocykloid kallad astroid (eftersom den påminner om en stjärna) som roterar inuti en femstjärnig cylinder. I animationen har kolv och cylinder skarpa spetsar men i en motorkonstruktion är cylinderspetsar avrundade och kolvens spetsar försedd med rullager istället för traditionella kolvringar. Rullagren minskar förstås slitaget på kolv och cylinder samtidigt som rullagren kan ligga an mot cylinderväggarna med stor kraft och därigenom kan en mycket högre kompression uppnås än vad som kan uppnås med kolvringar i en Ottomotor.

Konceptet är går även använda med en sexstjärnig cylinder med en femstjärnig hypocykloid roterande som kolv. Fördelen med en sexstjärnig cylinder är att det inte behövs en roterande tändnings- och förbränningscykel medan nackdelen är att cylindervolymen blir mindre och kolven större vid samma fysiska motorstorlek.

 

Färdigt koncept. Bara för en ingenjör att påbörja examensarbetet kring, revolutionera fordonsindustrin, bli mångmiljonär och verkligen sätta LTU på den internationella kartan.

Och Finders fee 10 % som gäller inom privata näringslivet, gäller väl även ett svenskt statligt universitet? 😉

Att jag har publicerat konceptet på min sajt har jag gjort för att omöjliggöra för någon aktör med stora finansiella resurser att patentsöka konceptet samtidigt som jag har en offentlig tidsstämpel på konceptet. Detta innebär att jag har ett visst upphovsrättsligt skydd till konceptet och ingen kan ta idén och göra till sin egen, vilket innebär att ett statligt universitet inte kan sno konceptet hur som helst.
Ett privat företag 
skulle kunna sno idén men aldrig skydda den annan än en egen motorkonstruktion baserad på konceptet men jag kan då ge konceptet till alla deras konkurrenter.

Och ett universitet skulle också kunna patentsöka en motorkonstruktion som bygger på konceptet, med mitt godkännande givetvis och gärna i samarbete med mig. 😉