Lägesenergi

Rörelseenergi

Mekanisk energi = Rörelseenergi + lägesenergi

Effekt- och kraftsambandet vid en viss hastighet

Arbetet sökes när effekten i W är känd

Hastigheten beräknas när rörelseenergin är känd

VIKTIGT – att inte bland ihop ovanstående med nedanstående:

Hastighet som gäller när endast höjden är känd (vid omvandling mellan läges- och rörelseenergi och tvärttom)

FORMELN för denna hastighet finns med i formelsamlingen

Ytterligare uppgift där hastigheten sökes

Höjden sökes vid omvandling från lägesenergi till rörelseenergi – farten känd

Impuls sökes och två olika hastigheter finns i uppgiften

Rörelsemängdens bevarande

Rörelsemängdens bevarande när objekten ”fastnar”

v-t grafen, där arean under grafen = sträckan