Jag som startat Proxess Education har efter 10 år på ingenjörsföretag med verksamhet inom bl.a.
– problemlösning, lösningsframtagning, försäljning och marknadsföring, följt av 15 år inom IT-branschen med erfarenheter från
– affärsutveckling, analys av Internetbeteenden samt sökords- och Internetmarknadsföring, nu helt sadlat om till ämneslärare på gymnasiet och vuxenutbildningen inom ämnena matematik och fysik.

Mina yrkeslivserfarenheter i kombination med de ämneskunskaper jag nu införskaffar mig (delvis repeterar) och den pedagogik jag lärt mig, gör att jag är väl rustad för att hjälpa elever som har det som allra svårast i skolan med dessa ofta lite knepiga ämnena.

En stor tillgång för mig i mitt lärarutövande är just min mångåriga erfarenhet från att presentera och förklara avancerade produkter för både tekniskt kompetenta ingenjörer, till minde tekniskt bevandrade inköpare och företagsledning. Inte allt för olikt att förklara och lära ut matematik och fysik i klasser med trettiotalet elever där förståelsen för ämnesinnehållet kan variera stort.

Mina yrkeslivserfarenheter i kombination med de ämneskunskaper jag nu införskaffar mig (delvis repeterar) och den pedagogik jag lärt mig, gör att jag besitter kompetens att kunna hjälpa alla elever med de ofta lite knepiga ämnena matematik och fysik.

Ett problem inom dagens matematik- och fysikundervisning idag, både på högstadiet, gymnasieskolan och framför allt på universiteten, är att elever och studenter av idag inte räknar i den omfattningen som skulle behövas. Det är lite som att bli bra på att spela fotboll, vollyboll eller förövrigt schack genom att lyssna teoretiskt på hur aktiviteterna ska bedrivas och sedan förvänta sig att man blir en bra fotbollsspelare genom att man besitter stora teoretiska kunskaper.

Orsakerna till detta är flera, likaså åsikterna där smartphones, elevernas o-intresse och bristande motivation för ämnena samt lärarbristen ofta anges som orsaker till misslyckanden inom matematik och fysik. Inom näringslivet har sedan hundratals år tillbaka utvecklats metoder och koncept för att få öka produktivitet hos industriarbetare eller aktivitetsnivå och effektivitet inom försäljningsorganisationer. Flera av dessa metoder och koncept är synnerligen tillämpbara inom skolvärden och införandet av desamma är ett bra sätt för att elever ska uppnå den mängd räkningsaktiviteter som behövs för att lyckas bra med ämnena.

I förlängningen hoppas jag kunna kombinera undervisning med utveckling av skolans verksamhet i riktning med det mottot som fick mig att byta från den lukrativa IT-branschen till skolans värld:

”No one gets left behind”

Kontaka mig