Produktförsäljning lämpar sig väl till att använda sökmotorer som marknadsföringskanal.

Google Sverige har ca 40 miljoner dagliga sökningar så ett tips är att nyttja möjligheterna som sökmotorer erbjuder för ökad försäljning av dina produkter,

Nedan följer några goda råd och tips kring hur man kan öka sin produktförsäljning med hjälp av sökmotorer i allmänhet och Google i synnerhet.

 

1. Produktnamnet & hur det bör användas i en rubrik (Title)

Valet av produktnamn är väldigt viktigt för att öka möjligheterna till att ens produkter ska kunna vara synbara i Google och därigenom ge möjlighet till ökad produktförsäljning.

I en stor majoritet av de webbutiker som finns på nätet idag benämns produkterna med just produktnamnet och det bör det ju göras men bara i ”andra hand”.

I första hand bör de benämnas med produktsort eller produktkategori och sen i andra hand med produktnamn.

Jag ska ta upp några exempel här kring produktförsäljning av vintertält till husvagn.

Fyra vanligt förekommande vintertält till husvagnar är…

Svenska Tält Lapplandia
Isabella Capri Snow
Eurotent Trysil
Ventura Sälen

…och de marknadsför sig på nätet med just produktnamnen.

Om en Googlare känner till och letar efter just ett Isabella Capri Snow så kommer han att hitta det men inte bli medveten om vilka andra konkurrerande vintertält som finns.

Ur Google’s sökförslag så går det manuellt att få fram vilka sökningar som är vanligt förekommande och när det gäller vintertält för husvagnar och vintercamping så är följande sökningar vanliga:

vintertält till husvagn
vinterförtält
vinterförtält isabella
husvagnscamping vinter
husvagnscamping hemavan
husvagnscamping åre
husvagnscamping sälen

Med ett litet undantag så förekommer inga produktnamn i dessa sökningar och om man vill komma åt dessa besökare så bör man skapa rubriker med ovanstående ”sökord” inkluderade.

Som ett generellt tips för ökad försäljning av sina produkter m.h.a. Google så gäller att försöka använda sig av ord som ens kunder kan tänka sig använda sig av vid sökningar på Google i ens rubriker (så kallad Title).

Ett företag som säljer Ventura Sälen bör eftersträva att få med ett flertal av dessa generella sökningar som kunderna använder sig av, så det kan vara ett bra råd att skapa ytterligare så kallade temasidor för att få med dessa sökord, nyckelord i sina rubriker.

Med tre temasidor och dessa rubriker täcker man in ett flertal av de generella sökningarna:

– Vintertält till husvagn – Ventura Sälen

– Husvagnscamping i Åre eller Hemavan med Ventura Sälen

– Vintercamping. Campa på vintern med vinterförtält Ventura Sälen

Man bör inte oroa sig för att man inte syns på just sökorden ”Ventura Sälen” om man i första hand inte fokuserar på det produktnamnet då det räcker med en webbsida (produktsida) där de förekommer först i rubriken (Title) och ur sökmotorsynpunkt är de fördelaktigt med ju fler webbsidor en webbplats har innehållande Ventura Sälen, så att skapa ytterligare temasidor är därav fördelaktigt.

 

2. Nyckelorden (sökorden) bör förekomma som en röd tråd

Google försöker matcha en sökning med den webbsida som tillhandahåller den mest relevanta informationen kring en sökning så därav bör nyckelorden förekomma ofta och på flera ställen som en råd tråd.

Rubriken eller Title är det viktigaste men sen bör nyckelorden förstås även förekomma i texten på webbsidan/produktsidan samt även i META-taggarna Description och Keywords samt om möjligt även i en läsbar url istället för en dynamisk med frågetecken (?p=623)

Om inte möjlighet finns till att definiera metataggar (vilket inte är möjligt i alla publiceringsprogramvaror) så är ett gott råd att ha i åtanke att Google läser in rubriken som Title och de första 160 tecknen på webbsidan som Description så därav bör denna ”första text” vara intresseväckande eller säljande och innehålla nyckelorden (sökorden)

Både Title och Description kommer upp som text i träfflistan hos Google.

 

Nedan följer metataggar för en temasida med generella sökord inom vintercamping samt hur dessa metataggar presenteras i träfflistan hos Google:

<title>Vintercamping. Campa på vintern med vinterförtält Ventura Sälen 380</title>

<meta name=”description”=”Campa på vintern med vinterförtält Ventura Sälen 380 som är ett utmärkt vintertält för vilken som helt vintercamping oavsett om den sker i Hemavan eller Åre” />

<meta name=”keywords”=”vintercamping, campa, på, vintern, med, vinterförtält, ventura, sälen, 380” />

samt i en läsbar url innehållande sökorden:

http://proxess.se/2014/11/15/vintercamping-campa-pa-vintern-med-vinterfortalt-ventura-salen/

Vintercamping - Produktförsäljning, Tips inom försäljning, produkter. Några goda råd

 

Ovanstående träffresultat täcker in flera av de generella sökningarna och leder till ökad produktförsäljning inom ett bredare generellt sökområde än nedanstående konkurrerande träffresultat.

 

Ventura Salen Produktförsäljning, Tips inom försäljning, produkter. Några goda råd

Ventura produktförsäljning tips inom försäljning av produkter

 

 

 

 

3. Annonsera på Google med smarta sökord

Ett bra komplement till att skapa temasidor för generella sökord och sökordskombinationer är att köpa sponsrade länkar (annonser hos sökmotorerna) för utvalda sökord.

När en sökning sker på de utvalda sökorden så kommer ”din annons”  upp först i träfflistan alternativt i annonsfältet till höger och man betalar bara ”per klick”, d.v.s. för varje besökare som klickar på annonsen.

Googles annonsprogram heter Adwords

 

 

Sammanfattning på Tips inom försäljning av dina produkter & goda råd till ökad Produktförsäljning

1. Med hjälp av genomtänkta rubriker och temasidor

2. Använd med fördel metataggar

3. Nyckelorden (sökorden) bör förekomma som en röd tråd

4. Google Adwords är ett bra sätt att komma igång snabbt till en låg startkostnad

 

Läs mer om andra Goda råd till ökad Produktförsäljning m.h.a av en bra struktur för en hemsida

 

Google AdWords

 

 

En webbsida om Produktförsäljning, Tips inom försäljning, produkter. Några goda råd