Idag sker miljontals dagliga sökningar hos sökmotorerna och årligen ökar sökningarna i takt med den ökande försäljningen av smartphones och surfplattor.

Men samtidigt har konkurrensen om dessa sökningar aldrig varit tuffare med miljontals webbsajter som konkurrerar om att hamna högt i träfflistorna och vid en stor majoritet av sökningarna fås hundratusentals träffar.

– Detta innebär att upptill 90 procent väljer en länk från sökmotorns första sida. samt

– Att 80 procent av användarna brukar två ord eller fler vid en sökning i en sökmotor för att lyckas hitta det dom söker efter bland de hundratusentals träffarna.

 

En stark framgångsfaktor är att synas på rätt sökord och de kombinationer av sökord som sökarna oftast använder sig av vid sökningar samt att hamna högt i träfflistorna på dessa.

Genom att fokusera på att försöka hamna högt i träfflistorna på smarta sökord & sökfraser så är det möjligt att vara lite bättre än konkurrenterna.

 

Jag tillhandahåller sökordspaket för ett flertal brascher, som baseras på de mest frekvent förekommande sökningarna (hos främst Google som idag har 88 procent av alla sökningar) och som kundanpassas utifrån Era erbjudanden på Er webbsajt.

 

Sökordspaketen säljes för svensk- och engelskspråkiga webbsajter men för kunder som vill nå en ex.vis norsk- eller tyskspråkig marknad, kan de vanligaste sökorden för den marknaden tillhandahållas vid förfrågan, för vissa branscher.

______________________________________________________________________

 

KÖP SÖKORDSPAKET FÖR DIN BRANSCH I MIN WEBSHOP 

 

______________________________________________________________________

 

Nedan följer ett ett exempel på ett sökordspaket till ett fiktivt äventyrsföretag i Norrbotten.

De flesta företag återfinns högt i sökmotorernas träfflista på sitt företagsnamn och kombinationer av sökord tillsammans med företagsnamnet, så utelämnas normalt dessa sökord från sökordspaketet.

Inte heller sökordskombinationer med äventyrsföretag inkluderas i sökordspaketet förutom förslag på att en webbsida bör skapas med sökordskombinationerna:

äventyrsföretag ”kommun” ”län” ”region” ”landsdel”

Detta för att komma åt en stort mängd sökningar som sker inom ett större område än den aktuella orten.

 

De sökfraser som inkluderas, samt direktiv om hur de skall implementeras på hemsidan för att hamna högt i Googles träfflista, i sökordspaketet skulle vara följande:

upplevelser norrbotten
äventyrsresor norrland
att göra i norrland
förslag på upplevelser, upplevelsepresenter
äventyrsresor sverige

Samtliga av dessa sökfraser är sökkombinationer som är frekvent återkommande på Google kring de erbjudanden som äventyrsföretaget tillhandahåller.

 

Ett sökordspaket som detta med 5 sökfraser och ett 10 tal sökord bör implementeras på 5 webbsidor och om inte sökorden, som även måste finnas i webbtexten på hemsidan, naturligt kan införas, så kan ytterligare webbsidor behöva skapas.

 

Och för att få maximal effekt så kan även ”helgarderingar” göras så att man verkligen kommer åt alla sökningar som sker kring den region som är intressent för ens verksamhet.

Helgarderade sidtitlar som sedan kommer upp i Google’s träfflista skulle se ut enligt följande:

<title>Upplevelser i Norrbotten, Norrland</title>

<title>Äventyrsresor – Norrland, Norrbotten </title>

 

Detta sökordspaket skulle radikalt öka företages möjligheter att synas på Google inom ett brett söksegment och därigenom leda till fler besökare från Google och därigenom fler presumtiva kunder.

 

 

Se även detta exempel på en kreativ idé men lite klantigt genomförd och alltför uppenbart.

 

politik Smarta sökord - Sökordspaket. Syns på rätt sökfraser 

 

Istället för uppenbara annonser är det bättre att göra en lite mer diskret avancerad sökmotormarknadsföring på egna webbsidor (om man t.ex.även vill komma åt sökningar som görs i närliggande regioner eller län) genom att skapa avancerade sidtitlar och tillhörande metataggar som:

<title>Upplevelser norr om Jämtland & Västernorrland, i Norrbotten, Norrland</title>

Detta medför att man kommer åt sökningar (som annars skulle hamna hos konkurrenter i andra regioner) som:

upplevelser i Jämtland” och ” upplevelser i Västernorrland

och troligtvis istället kan vinna dessa kunder till ens egen region och verksamhet.

Google AdWords