WordPress har per default inget stöd för sökmotoroptimering av sina WordPress sidor och inlägg men ett tips är att installera ett bra tillägg så att man kan sökmotoroptimera sina sidor och inlägg:

http://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/

All in One SEO Pack erbjuder möjligheten att sätta olika META-taggar för startsidan, andra sidor och olika inlägg vilket är önskvärt då man ju vill att de olika innehållen på sidorna och inläggen, var för sig ska få allra bästa synlighet i sökmotorerna.

Sen är det fördelaktigt ur sökmotoroptimering’s synpunkt att ha nyckelorden även i en läsbar url istället för, per default, den dynamiska url:en (?p=623) med frågetecken så därav bör permalänkar>Inläggsnamn användas:

 

Inlaggsnamn Sökmotoroptimering hur gör man? Tips för WordPress

 

 

När All in One SEO Pack är aktiverat och Inläggsnamn är inställt har man en bra grund för att börja med Sökmotoroptimering av WordPress inläggen men det finns några ytterligare tips på hur man gör sökmotoroptimering:en på bästa sätt.

 

Val av rubrik är väldigt viktigt

Rubriken på sidorna och inläggen är den som kommer upp som Title text i sökmotorernas träfflistor och Title är den viktigaste parametern (metataggen) som Google sätter störst vikt vid.

Google vill hitta de bäst matchande webbsidorna till en viss sökning och rubriken eller titeln anses med rätta vara det webbsidan handlar om.

Att definiera metataggen Title är ett sätt att tala om för Google vad webbsidan innehåller och om metataggen saknas så läser Google in rubriken som Title.

Om man sedan ska tänka ur ett ”sökperspektiv” så är ett bra tips att använda ord i rubriken som googlare kan tänkas använda sig av vid sökningar.

Det exempel på inlägg som jag ska sökmotoroptimera handlar om muskelbyggande kosttillskott och då det är väldigt vanlig med frågesökningar på Google väljer jag följande rubrik:

Vilket kosttillskott är bäst för att bygga muskler

 

När jag sedan skriver mitt inlägg bör jag använda mina ”nyckelord” kosttillskott, bäst för att bygga muskler som jag vill synas med, riktigt men med måtta i inläggstexten.

Det är viktigt att samma ord som finns i rubriken verkligen finns med i inläggstexten och med fördel även i de andra metataggarna Description och Keyword samt även i url:en (vilket möjliggörs genom ”permalänkarna”).

 

Under inmatningsfönstret för Inlägget kommer ett All in One SEO fönster nu upp där jag kan fylla i metataggarna och börja min sökmotoroptimering och när jag gör det får jag se en preview på hur träffresultatet kommer att se ut hos Google.

 

kosttillskott Sökmotoroptimering hur gör man? Tips för WordPress

 

Så med en genomtänkt rubrik/title och sökmotoroptimering av metataggarna så ökar möjligheterna radikalt att du ska synas med dina WordPress inlägg och sidor högre upp i Googles träfflistor.

 

Läs mer om vad man bör tänka på kring struktur för WordPress sidorna och inläggen

 

 

 

Sökordsoptimering Pris, kostnad, på google. Gratis

Proxess Data återfinns i Skellefteå men utför uppdrag i både Västerbotten och Norrbotten, främst i orterna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå