Bara i Sverige har Google 40 000 000 sökningar varje dag

och detta innebär under våra vakna tid görs

3 300 000 sökningar per timme!!!

Och Google Worldwide har 3 300 000 000 sökningar per dag och för att komma åt några av dessa behövs sökord på engelska.

 

Sökmotorer är idag den allra mest effektiva marknadsföringsmetoden för en hemsida och Google har 90% av marknaden.

 

Och sett till kostnaden är det 20 ggr billigare att annonsera på Google än på Eniro.

Där snittkostnaden för varje presumtiv kund är på Google Adwords: 9 kronor jämfört med på Eniro: 177 kronor

 

Dock är rätt val av sökord på Google för hemsida/hemsidor väldigt avgörande för framgång vid sökordsmarknadsföring.

Man bör försöka identifiera de sökord för ens hemsida som man vill synas på Google med, som samma sökord som ens kunder använder sig av vid sökningar på Google och sökordsoptimera på dessa.

 

Med erfarenhet och genom idogt arbete går det att manuellt identifiera de vanligaste sökningarna (sökord på Google) för en viss brasch och sökordsoptimera på dessa.

 

I detta exempel ska jag identifiera sökord på engelska för en hemsida hos ett äventyrsföretag i Lappland och sökordsoptimera några webbsidor på dessa sökord för Google:

Följande sökord på engelska är vanligt förekommande hos Google och av intresse att synas på för äventyrsföretaget:

adventure trips europe

adventure travel europe

adventure trips sweden

adventure travel sweden

swedish adventure travel

unique experiences in sweden

best experiences in sweden

swedish lapland tours

swedish lapland packages

lapland experiences

things to do in sweden

 

För att täcka in majoriteten av dessa engelska sökord på Google behövs flera webbsidor och vid sökordsoptimering av dessa sidor är rubriken det viktigaste och där bör/ska de engelska sökorden finns med så dessa rubriker skapar jag:

<title> Adventure travel, trips Europe, to do in Sweden </title>

<title> Best, unique experiences in Sweden, Swedish Lapland </title>

<title> Swedish lapland tours, trips, experiences, adventures </title>

Rubrikerna är den text som väljs till metataggen Title och Title är huvudtexten i Google’s träffresultat

 

Denna andra metataggen som sökordsoptimeras är Description och det är även en text som kommer med i Googles träffresultat så denna beskrivningstext bör vara säljande eller intresseväckande samt innehålla den engelska sökord:en

Denna text blir Desription för sidan med rubriken: Swedish lapland tours, trips, experiences, adventures

<meta name=”description”=Are you looking for unique experiences in Sweden. In Swedish Lapland you’ll find the best experiences in Northern Europe

 

Den tredje metataggen att sökordsoptimeras är Keywords och där använder jag sökorden som fanns i rubriken (samt kompletterar med northern, europe från Description) med komma mellan:

<meta name=”keywords”= best, unique, experiences, in, sweden, swedish, lapland, northern, europe

 

Vid sökordoptimering bör man även eftersträva att använda en läsbar webbsideadress (url) innehållande sökorden och många publiceringsvertyg medger den möjligheten (däribland WordPress som jag använder till min hemsida) och url:en för den aktuella exemplesidan ser ut enligt detta.

http://proxess.se/best-unique-experiences-in-sweden-swedish-lapland/

 

WordPress är ett väldigt användarvänlig verktyg för att utveckla och hatera en hemsida och till WordPress finns ett väldigt bra tillägg (All in One SEO Pack) där man enkelt kan sökordsoptimera metataggarna för varje enskild webbsida och där en preview visar hur träffresultatet i Google och andra sökmotorer ser ut:

Preview Sökord för Google, för hemsida, även på engelska

 

Läs en guide om hur man skapar en hemsida med WordPress och bygger ut den till en webbshop. 

 

Jag hjälper även till med att hitta smarta sökord och sökordsoptimera mina kunders hemsidor på dessa sökord