Jag hjälper till med att sökordsoptimera Er hemsida/webbsajt för att öka hemsidans möjligheter till att få fler besökare från sökmotorerna. Huvudfokus ligger på att optimera hemsidan så att era nyckelord/sökord får en bra chans att återfinnas på bra placeringar i sökmotorernas träfflistor men även andra sökmotorfrämjande åtgärder utförs.

 

Rätt val av Sökord är extremt viktigt. Sökorden bör vara sådana som dina kunder kan tänkas använda sig av när de söker på Google och dessa böra ingå frekvent (men med måtta) i texterna på din hemsida och i META-taggarna, viktigast i Title sen i Description och slutligen sist i Keywords (som Google sätter liten vikt vid).

 

Jag identifierat de vanligaste förekommande sökorden kring Er verksamhet och optimerar META-taggarna där det är möjligt på webbsajten och där möjligheter till att använda metataggar saknas (som ibland är fallet med Description), utformas webbsidorna på rätt sätt så att en säljande Description-text istället kan läsas in automatisk av Google.

 

Kontakta mig via kontaktformulär

 

Google AdWords