När fysikområdet Elektrisk laddning på börjades tillfrågades eleverna om huruvida det visste vad elektrisk laddning är.

Ingen elever kände sig manad att besvara frågan vad är elektrisk laddning trots att eleverna redan hade haft två inledande lektioner inom elektronik.

När däremot ”elektrisk” maskerades sträckte en majoritet av eleverna upp händerna.

Elektriska laddningar, som egentligen utgörs av elektroner, är dock ”extremt små” varvid ett mobiltelefonbatteri innehåller ofattbart många laddningar. Därav kan det vara bra att relatera till någonting som är mera greppbart för eleverna.