Gymnasievalsundersökningen 2019 kartlade hur 3964 elever i grundskola och gymnasium agerade för att välja gymnasium. Undersökning påvisade att Öppet hus och Internet var högstadieelevernas främsta källor för informationsinhämtning inför gymnasievalet.

Gymnasievalsundersökningen konstaterade även att 71% av eleverna påverkades av recensioner och omdömen från elever på presumtiva gymnasieskolor.

Högstadieelevers sätt att söka information inför gymnasievalet

  1. Gå på öppet hus
  2. Söka på nätet
  3. Prata med vänner
  4. Gå på mässor
  5. Prata med SYO
  6. Läsa fysiska broschyrer/kataloger

Den främsta källan som högstadieeleverna hämtar information inför gymnasievalet, öppet hus tillhandahåller alla gymnasieskolor. Men högstadieelevernas näst främsta källa för informationsinhämtning, kan i princip samtliga gymnasieskolor bli betydligt bättre på.

Alla gymnasieskolor tillhandhåller information via Internet och de flesta skolor har bra synlighet vid sökningar efter den specifika skolan. Men dessa sökningar görs av elever som redan känner till skolan. Redan för elever om funderar mellan vissa program försvinner synlighet samt sökbarhet för många skolor och när de kommer till de inte vet vilket program de ska söka till är det ytterst få skolor som har en bra strategi för att synas på sökningar som dessa elever gör vis sin informationsinhämtning. Generellt kan man säga att marknadsföringsstrategin på nätet för skolor är att försöka synas med det skolan erbjuder. Med hjälp av sökordsmarknadsföring baserad på de sökningar som högstadieeleverna gör och de sökord som de använder, kan skolan nå ut till elever som inte känner till den specifika skolan, elever som inte bestämt program ännu samt elever som inte har en susning om vad de ska välja.

Viktigt att synas på de sökord som högstadieeleverna använder

Placeringen i Googles träfflista beror på vilken ranking en hemsida samt webbsidor har.


Taggar: Hur väljer högstadieelever gymnasium vid högstadievalet