Variationer i jordens elliptiska bana runt solen med cykler på ungefär 100 000-tals år innebär att solinstrålningen till jorden förändras en del under långa tidsperidoder.

Jordens excentriska bana bidrar till de temperaturhöjningar som skett genom århundradena.

Effekt på solinstrålningen från jordens excentriska bana under en period på 800 000 år

Däremot kan inte de istider som jorden drabbats av genom historien direkt härledas till den excentriska banan, om än excenttriciteten lämnar ett litet bidrag på samma sätt som jordaxelns precession även gör det. Jordaxelns tiltande lutning, är en mer bidragande orsak till istidernas uppkomst.