På grund av att jorden snurrar runt sin egen axel uppstår vad som benämns som att jorden precesserar runt sin egen axel. Denna precession, som påminner om ett wobblande, har en cykel på 25 800 år och har en inverkan på klimatet eftersom jordaxeln kommer att luta mer eller mindre mot solen under den cykel.

Jordaxelns pressesion bidrar till både temperaturhöjningar och sänkningar, tillsammans med jordens excentriska bana runt solen som jordaxelns tilltande lutning.

Effekt på solinstrålningen från jordens precession under 800 000 år