De tre Milankovitch cyklerna (namngivna efter upptäckaren) påverkar jordens naturliga temperatur- och klimatvariationer.

När effekterna av de tre Milankovitch cyklerna summeras erhålls en solinstrålningsprofil eller solinstrålningskurva, som i stort sett ser likadan ut oberoende av breddgrad med undantag av att effekten av solinstrålning skiljer beroende på latituden. Nedan visas solinstrålningskurvan för breddgraden 65 grader Nord, vilket rör sig om södra Norrbotten och norra Västerbotten. Temperaturen på denna breddgrad (eller rättare sagt på de norra breddgrederna) har betydelse för istidernas uppkomst och de norra breddgrader är även de som påverkas av istiderna.