Läroboken ”Mot bättre vetande i matematik” av Dunkels, Klefsjö, Nilsson och Näslund används både i introduktionskurser och första matematikkursen på många universitet. Dessa rekommenderade uppgifter används under en introduktionskurs om än få elever räknar alla uppgifter under kursen. För den som önskar att förbereda sig inför universitetsstudierna är dessa rekommenderade uppgifter lämpliga att arbeta igenom innan universitetsstarten:

1.7 a b c, 1.8 1 b c, 1.9 c, 1.11 a e g f, 1.14 a c, 1.15 a b d f g, 1.16 a b, 1.17 b c, 1.19 d, 1.24 a d c, 1.26 a c d e f h, 1.27 a f b e, 1.29 a c, 1.30 a c, 1.33 a, 1.34 a b c, 1.35 a b c d, 1.36 a b f c, 1.37 1.39 1.46 1.41 1.51 c d 1.53

2.1 a e c, 2.2 b, 2.3 a d g b c e h, 2.5 a c e b d, 2.6 a e b d g, 2.8 c, 2.10 b a, 2.11 c, 2.12 a, 2.15 a b c, 2.16, 2.17, 2.18 a b c d, 2.19 a b c f g h, 2.20 b c d, 2.21 a c, 2.22 a b c, 2.23 a b

3.1 a b d e f, 3.2 a b, 3.3 a g b, 3.4 a c d e f, 3.5, 3.6 c d g f, 3.7 a d b, 3.8 a c b, 3.9 a e d f, 3.10 a g f, 3.12 a c, 3.14 a b c, 3.15 b c d g, 3.16 b c e h, 3.17 a c d e, 3.18 a b f e, 3.20 a, 3.22 a, 3.23 a b d e f c g, 3.24 a b d e, 3.26 a b, 3.4 h (Extrauppgift)

4.2 a c b, 4.3 a b c g, 4.4 a d, 4.5 a c, 4.6 a c, 4.8 a c, 4.12 a, 4.13 a, 4.14 a c b, 4.15 a c, 4.16 b a, 4.17 b, 4.18 b a c, 4.24 a, 4.25 a b, 4.27 a c, 4.28 a, 4.29 b, 4.30 a b, 4.31 a c

Enhetscirkeln kommer att användas mycket under universitetsmatematiken, så börja gärna memorera den (oftast tillåts inga formelblad på tentorna).

Lösningar rekommenderade uppgifter för Dunkels, Klefsjö, Nilsson och Näslunds ”matte-bok” – Mot bättre vetande i matematik.

Kapitel 1 – Numeriska och algebraiska beräkningar

Lösningar till Kapitel 1

Uppgifter: 1.7 a b c, 1.8 1 b c, 1.9 c, 1.11 a e g f, 1.14 a c, 1.15 a b d f g

Uppgifter: 1.16 a b, 1.17 b c, 1.19 d, 1.24 a d c, 1.26 a c d e f h

Uppgifter: 1.27 a f b e, 1.29 a c, 1.30 a c , 1.33 a, 1.34 a b c

Uppgifter: 1.35 a b c d, 1.36 a b f c, 1.37 1.39 1.46 1.41 1.51 c d 1.53

Uppgift: 1.24 b (extrauppgift)

Kapitel 2 – Rationella funktioner, ekvationer, olikheter & absolutbelopp

Lösningar till Kapitel 2

Uppgifter: 2.1 a e c, 2.2 b, 2.3 a d g b c e h, 2.5 a c e b d, 2.6 a e b d g

Uppgifter: 2.8 c, 2.10 b a, 2.11 c, 2.12 a, 2.15 a b c

Uppgifter: 2.15-2.17

Uppgifter: 2.18 a b c d, 2.19 a b c f g h, 2.20 b c d, 2.21 a c, 2.22 a b c, 2.23 a b

(2.22 c och 2.23 b är något felrättade, 2023-08-24)

Polynomdivisionen under kapitel 2 kan en del studenter tycka är lite besvärligt:

Kapitel 3 – Rötter, potenser och logaritmer

Lösningar till Kapitel 3

Uppgifter: 3.1 a b d e f, 3.2 a b, 3.3 a g b

Uppgifter: 3.4 a c d e f, 3.5, 3.6 c d g f, 3.7 a d b, 3.8 a c b, 3.9 a e d f, 3.10 a g f
där uppgift 3.4 är förtydligad, rättad och något uppdaterad

Uppgifter: 3.12 a c, 3.14 a b c, 3.15 b c d g, 3.16 b c e h, 3.17 a c d e, 3.18 a b f e g

Uppgifter: 3.20 a, 3.22 a, 3.23 a b d e f c g, 3.24 a b d e, 3.26 a b

Lösning till 3.4 h) Bonusuppgift som ej är med ”på listan”

Kapitel 4 – Trigonometri

Lösningar till Kapitel 4

Uppgifter: 4.2 a c b, 4.3 a b c g, 4.4 a d

Uppgifter: 4.5 a c, 4.6 a c, 4.8 a c

Uppgifter 4.12 a, 4.13 a

Uppgifter: 4.14 a c b, 4.15 a c

Uppgifter: 4.16 b a, 4.17 b, 4.18 b a c

Uppgifter: 4.24 a, 4.25 a b, 4.27 a c

Uppgifter: 4.28 a, 4.29 b

Uppgifter: 4.30 a b, 4.31 a c