Inom företagsekonomi och näringslivet finns det ett uttryck som lyder att: Det företag vill sälja behöver inte vara det som kunderna vill köpa. Detta kan förklaras som att ett produktorienterat företag vill sälja sina produkter men dess motsats, ett kundorienterat företag säljer produkter som uppfyller kundernas behov. En avgörande faktor för en näringslivsverksamhet att vara kundorienterat är att kontinuerligt undersöka, kontrollera och mäta kundernas behov.

Från näringslivet har jag med mig mätförfaranden och en ”mätfilosofi” som jag använder mig av även i ämneslärarrollen. En intressant aspekt som jag har observerat är att elever lär sig inte alltid när skolan vill att de ska lära sig. I rollen som ”tillgänglig” privatlärare mellan i stort sett 08.00 till 23.00 har jag erfaret att eleverna oftast föredrar hjälp efter 18.00. Gymnasieskolor har lite olika sätt att erbjuda stöd till elever som behöver extra hjälp, med oavsett om det handlar om en eller två studietimmar i slutet av dagen eller en drop-in studio, så erbjuds denna hjälp av förståeliga skäl under skoltid. ”Matematik- eller fysikformen” är i de flesta fall inte den allra bästa för alla efter en hel skoldag, men efter en middag och lite vila blir nog ”formen” betydligt bättre för många elever för ett kvällspass. Jag har inte hitta några gymnasieskolor som på regelbunden basis erbjuder hjälp på kvällstid till elever, men av mina erfarenheter är det någonting som gymnasieskolor bör överväga.

Även när jag bedrivit distansundervisning för universitetsstudenter uppmättes att studenterna fördelade sina studietimmar över dygnets alla vakna timmar. Upplägget för distansundervisningen var självstudier med 7 schemalagda lärartimmar för kortare genomgång av visst ämnesinnehåll samt stöd och hjälp med matematikuppgifter elever hade svårigheter med. Proxess by doing implementerades under första lektionstillfället under måndagen som metod för att underlätta för elevernas självstudier. Statistik över studenternas studieinsatser började dock inte mätas förrän under tisdagen varvid statistik för måndagen har extrapolerats till 100 timmar, baserat på studenternas studietimmar de övriga dagarna. Sammantaget uppmättes att 63 stundeter la ner ca 820 timmar på introduktionskursen, vilket motsvarar 13 studietimmar på student inklusive schemalagda timmar. Det måste anses vara väl godkänt eftersom det var nästan dubbelt så mycket som de schemalagda timmarna.