Jag som driver Proxess Education och har bedrivit privatundervisning sedan 2016 heter Jan-Olof Larsson och efter 10 år på ingenjörsföretag med arbetsuppgifter som

– problemlösning, framtagning av kundanpassade lösningar
  och produkter, projektledning, försäljning, marknadsföring,

följt av 15 år inom IT-branschen med erfarenheter som

– affärsutveckling, analys av Internetbeteenden, webbutveckling
  samt sökords- och Internetmarknadsföring,

sadlade jag om helt och utbildade mig till ämneslärare på gymnasiet och vuxenutbildningen inom ämnena matematik och fysik. Numera arbetar jag som gymnasielärare inom fysik och matematik på Polhemsskolan i Gävle och bedriver inte längre någon privatundervisning.

Mina yrkeslivserfarenheter i kombination med de gedigna ämneskunskaperna jag har införskaffat mig och den pedagogik som jag har lärt mig, har inneburit att jag är riktigt duktig på att variera och anpassa undervisningen utifrån alla elevers skiftande behov.

Jag har mångårig erfarenhet av kundanpassade lösningar, där samma lösning har presenterats på avancerad teknisk nivå för ingenjörer och på en mer konceptuell nivå för management, vilket påminner väldigt mycket om hur ämnesinnehåll förklaras för elever som befinner sig på helt olika nivåer. Detta har inneburit att jag har lätt för att anpassa undervisningen för att möta högpresterande elevers krav, samtidigt som jag kunnat hjälpa elever som har det svårare med de ibland lite knepiga ämnena matematik och fysik.

Jag har även god kännedom om hur den matematik och fysik som eleverna lär sig används ute i arbetslivet, och därav kan påvisa nyttan av specifika ämneskunskaper, vilket inte alltid är helt självklart för eleverna. Med det innebär även att jag har en bra förmåga att se hur traditionella uppgifter kan modifieras för att göra uppgifterna, mer realistiska och intressanta för eleverna. Jag lyfter ofta även in aktuella händelser i undervisningen, även om de inte passar exakt med det ämnesinnehåll som vid tillfället är aktuellt. Dessa inslag har varit inspirerande för eleverna och ett ofta mycket uppskattat moment i undervisningen.

Ett problem som jag erfaret inom dagens matematik- och fysikundervisning, både på gymnasieskolan och framför allt på universiteten, är att elever och studenter av idag ofta inte räknar i den omfattningen som skulle behövas. Det är jämförbart att försöka bli bra. Inom idrott räcker det dock inte heller med bara mängden grundträningstimmar, utan även teknik- och tempoträning måste finnas med för att idrottarna ska utvecklas. Inom dagens skola är det tyvärr alltför vanligt att ”teknik- och tempoträningen” uteblir, eftersom elever ofta väljer att inte göra de lite mer utmanande uppgifterna utan enbart ”E-betygsuppgifter”. Eleverna uppnår därav bara ”grundträningstimmarna” och inte alltid ens det, varvid resultatet även blir därefter och eleverna balanserar ofta på gränsen mellan godkänd och underkänd.

Under två av mina yrkesverksamma år arbetade jag som business driver, med ansvar att öka försäljningen på företagets alla regionalkontor. Från business driver uppdraget har jag med mig verktyg och metoder för att motivera eleverna till att kunna åstadkomma de samtliga träningstimmar de behöver, för att eleverna verkligen ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta arbete underlättas förstås avsevärt om undervisningen blir inspirerande och meningsfulla för eleverna, vilket är något jag kontinuerligt försöker åstadkomma och även åstadkommer.

Kontaka mig