Både före och under min pågående omskolning till ämneslärare, efter tjugofem års yrkeslivserfarenhet av ingenjörsbaserade tjänster, har jag bedrivit privatundervisning inom matematik och fysik som skett främst on-line och ofta på distans.

Min yrkeslivserfarenhet innebär att jag har god kännedom om hur och vad, olika matematiska och fysikaliska kunskaper används ute i arbetslivet. Detta innebär att jag är duktig på att koppla ihop ämnesinnehåll, som elever ibland kan uppleva som meningslösa kunskaper, med ämnesinnehållets meningsfulla användning ute i arbetslivet samt nyttan av dessa kunskaper.

Att tjugo år av mina tjugofem års yrkeslivserfarenhet har omfattat arbete med kundanpassade lösningar, innebär ger ytterligare en fördel eftersom lärarens arbete med att lyckas väl med alla elever, handlar mycket om att ”kundanpassa undervisningen” efter elevernas varierande behov.

Och som grädde på moset har jag arbetat två år som Business Driver, med ansvar att stimulera för ökad försäljning på ett företags samtliga regionala kontor. Från denna tjänsteutövning har jag med mig in i lärarrollen kunskaper, erfarenheter och metoder som bidragit mycket till att jag hjälp och hjälper elever som ligger på gränsen mellan E- och F-betyg, till att istället befinna sig på C- till A-nivå.

Genomförd privatundervisning (urval av referenser inom privatundervisning)