Att söka på nätet är vid sida av Öppet hus den främsta informationskällan inför gymnasievalet (Hur väljer högstadieelever gymnasium?). Skolor köper ofta Googleannonser för att locka högstadieelever vid gymnasievalet och friskolorna satsar allra mest på annonsering. Googleannonser ger inte samma trovärdighet som sökträffar i den så kallade organiska träfflistan, men vissa friskolekoncerner har varit aggressiva även här genom uppköp av flertalet informativa webbplatser som hamnar högt i träfflistan.

Men skolor är generellt väldigt dåliga på att nyttja Google rankingsystem som den organiska träfflistan bygger på, trots att skolor i allmänhet har mycket hög ranking hos Google och kommunala skolor i synnerhet. De flesta kommunala skolor skulle kunna ta upp konkurrensen med friskolor och friskolekoncerner kring högstadieeleverna, om bara vetskap om hur funnits och skolorna haft en genomtänkt strategi kring konceptet.

Här beskrivs hur en hypotetisk skola kan nyttja Googles rankingsystem för att rädda ett gymnasieprogram som hotas av nedläggning. Men denna metod kan lika väl användas för att ”boosta” ett specifikt program ett visst år, eller för generell marknadsföring av flera program varje år.

Skolan har oftast en hemsida med en traditionell pyramidstruktur som består av huvudwebbsidorna:
1. Förstasidan
2-4. Verksamhetsområden
6-13. Program

Program 9 har alldeles för få elever och har haft så i ett antal år varvid programmet hotas av nedläggning. Ett beslut fattas att försöka boosta rankingen på Google för att använda sökmotorn till att locka fler elever till programmet (ty, Hur väljer högstadieelever gymnasium?).

En traditionell pyramidstruktur är oftast uppbyggd med länkar från förstasidan ner genom underliggande webbsidor, på ett sådant sätt så att besökarna klickar sig nedåt på hemsidan. Från varje webbsida brukar även finnas en länk tillbaka till förstasidan. Länk tillbaka till föregående webbsida brukar vara sällsynt utan här nyttjar sig de flesta webbplatser, inbyggda funktioner i webbläsarna för denna navigering.

I en tabell ser länkstrukturen för denna traditionellt uppbyggda hemsida ut enligt följande.

Med vetskap om hur Googles rankingalgoritm fungerar (läs om Googles PageRank) skapas en länkmatris där ”länkkraften” från den webbsida som länkar, fördelas lika på de webbsidor som länkas till. Om en webbsida länkar till fyra andra, får dessa fyra webbsidor vardera en fjärdedel av ”länkkraften” från webbsidan som länkar:

Kännedom finns även om vilken PageRank hemsidan har hos Google, PR = 5.2873, men rankingen av Google gäller endast förstasidan. Beroende på hur en hemsidas länkstruktur ser ut kommer denna PageRank att sprida och fördela sig på hemsidans undersidor, med bibehållen ranking för förstasidan dock som kan ses som hemsidans ”totala länkkraft”. För att få reda på rankingen för undersidorna och då specifikt webbsidan för program 9, tas egenvärden och egenvektor fram för matrisen (på samma sätt som görs i exemplet under Googles PageRank). För att beräkna egenvärden och egenvektor används här programvaran Matlab.

Av beräkningen framgår att rankingen för Program 9 sidan är PR = 0.6609, vilket motsvarar 12,5 % av förstasidans PageRank. För att öka denna ranking kan till att börja med, läggas in en länk från förstasidan till Program 9 sidan.

Matrisen förändras något av länken och efter omräkning framgår att rankingen för Program 9 sidan har ökat med 180% till PR = 1.8506, vilket nu motsvarar 35,0 % av förstasidans PageRank.

En nästa mycket effektiv rankinghöjande åtgärd är att länka till Program 9 från alla andra program.

Matrisen förändras ganska mycket av de nya länkarna och efter omräkning framgår att rankingen för Program 9 sidan har ökat till PR = 3.3205, vilket motsvarar hela 62,9 % av förstasidans PageRank.

Denna PageRank PR = 3.3 är hög för att vara en undersida samt bör räcka gott och väl för att öka besökarantalet på undersidan med flera hundratals procent, jämfört med en mer normal PageRank PR = 0.66 för en undersida. Den stora ökningen i besökarantal bör ofrånkomligen leda till en ökning av ansökningar till programmet som förhoppningsvis nu kan bli kvar.

PageRank är inte allt utan rankingen kan ses som hästkrafterna i motorn. Det handlar även om hur dessa hästkrafter används och där kommer sökordsoptimeringen in och en viktig del i detta arbete är att utforma skolans webbsidor med utgångspunkt i de sökord som de presumtiva eleverna använder. Slutligen måste även ”erbjudandet” på webbsidorna utformas på ett sådant sätt att det fångar upp eleverna, eftersom på webben är konkurrenterna oftast bara ett par klick bort. Men utformande av innehållet på webbsidorna handlar om mer traditionell form av marknadsföring.

Läs även: Hur väljer högstadielever gymnasium.